Wiadomości

Treść

Witaj!

Na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje potrzebne do tego, by rozpocząć naukę w naszej szkole.

Wybierając dalszą drogę kształcenia staraj się wybrać taki zawód, który najbardziej odpowiada Twoim zainteresowaniom. Odpowiednio wybrany przez Ciebie kierunek, da Ci dużo satysfakcji z nauki oraz możliwość osiągania sukcesów zarówno w szkole jak i w późniejszej pracy zawodowej 😉

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW PRZY SKŁADANIU FORMULARZA
LUB DODTKOWYCH PYTAŃ O REKRUTACJĘ  ZADZWOŃ DO SZKOŁY
18 353 50 19 - POMOŻEMY

Technikum pięcioletnie:

Technik geodeta:

 • K1* - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
 • K3* -Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

czytaj więcej


Technik budownictwa:

 • K1 -Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • K2 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów  

czytaj więcej


Technik robót wykończeniowych w budownictwie:

 • K1 -Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • K2 – Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów  robót budowlanych

czytaj więcej


Technik żywienia i usług gastronomicznych:

 • K1 – Przygotowanie i wydawanie dań
 • K2 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

czytaj dalej


Technik usług kelnerskich:

 • K1 - Wykonywanie usług kelnerskich
 • K2 - Organizacja usług gastronomicznych

czytaj dalej


Szkoła Branżowa I-ego Stopnia:

Murarz-tynkarz:

 • K1 -Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

czytaj dalej


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:

 • K2 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

czytaj dalej


Cukiernik:

 • K1 - Produkcja wyrobów cukierniczych

czytaj dalej


Kelner:

 • K1 - Wykonywanie usług kelnerskich

czytaj dalej


Kucharz:

 • K1 - Sporządzanie potraw i napojów

czytaj dalej


Wielozawodowa: - praktyki u prywatnych przedsiębiorców (szkoła może pomóc w znalezieniu praktyki przy pomocy OHP), egzamin zawodowy po trzech latach nauki  – tytuł czeladnika, w każdym roku  szkolnym  miesięczne, wyjazdowe kursy zawodowe

czytaj dalej

Szkoła Branżowa II-ego Stopnia:

Branżowa Szkoła II Stopnia w Gorlicach, zwana dalej „szkołą”, jest publiczną  ponadpodstawową, dwuletnią branżową szkołą II stopnia dla dorosłych, mogącą
   kształcić w formie (do ustalenia w zależności od zrekrutowanej grupy)
 - stacjonarnej - popołudniamia w ciagu tygodnia- liczba dni nauki w tgodniu zależy od liczby godzin w danym roku 
lub

- zaocznej - wekendowo (np. co drugi wekend )- zależy od liczby godzin w danym roku
 

W zależności od liczby chętnych