Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Kontakt

Treść

 
Telefony:
18 353 50 19 sekretariat - wewn. 10
sekretariat uczniowski - wewn. 21
18 353 65 59 - Kierownik Warsztatów CKU Nr 2
Inspektor ochrony danych
tel: 533 369 636
mail: iod@powiatgorlicki.pl
Z-ca Inspektora ochrony danych
tel: 18 354 87 85
mail: l.dziuban@powiatgorlicki.pl
Faks: 18 353 50 19
Godziny przyjęć rodziców:
 
HARMONOGRAM PRZYJĘĆ RODZICÓW 
 
 
W godzinach pracy szkoły (od 8.00 do końca zajęć lekcyjnych), rodzice przyjmowani są przez aktualnie dyżurujących członków kadry kierowniczej.
W związku z obostrzeniami sanitarnymi, w czasie ich obowiązywania na spotkanie należy się uprzednio umówić za pomocą środków komunikacji na odległość.
 
 
 
Adres pocztowy: 38-300 Gorlice, ul. Niepodległości 5

 

     Poczta elektroniczna
                                            szkola@zszgorlice.edupoczta.pl                                                              

 

Kontakt elektroniczny dla klientów szkoły.

Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  Zespół Szkół Zawodowych w Gorlicach informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko  osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- treść pytania (określenie przedmiotu sprawy).

Pocztę elektroniczną prosimy kierować pod adres: szkola@zszgorlice.edupoczta.pl

1255094