Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Nauczyciele

Treść

W Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego  pracuje wielu nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu.

Kadra kierownicza

  • Dyrektor Zespołu Szkół  - ​mgr inż. Waldemar Gniady - nauczyciel przedmiotów budowlanych
  • Zastępca Dyrektora - mgr inż. Krzysztof Bobak - nauczyciel przedmiotów budowlanych
  • Kierownik praktyk zawodowych - mgr inż. Anita Herman - nauczyciel przedmiotów gastronomicznych
  • Kierownik Warsztatów Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 - mgr inż. Jerzy Śliwa, nauczyciel przedmiotów budowlanych
  • Zastępca Kierownika Warsztatów Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 - mgr Władysława Augustyn - nauczyciel przedmiotów gastronomicznych / ekonomicznych

Nauczyciele

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
mgr Apola Paweł wychowanie fizyczne
Augustyn Mieczysław przedmioty budowlane praktyczne
mgr Bania-Ziemba Anna matematyka
mgr Błażewicz Paweł historia  WOS
mgr Chmura Dorota przedmioty gastronomiczne
mgr Chybińska Justyna historia, pedagog specjalny
mgr Ciombor Edyta język polski
mgr Dziubyna Krystyna biblioteka
Fornek Anatol przedmioty budowlane praktyczne
lic. Galas Janusz przedmioty budowlane praktyczne
mgr Gorzkowicz Barbara wychowanie fizyczne
mgr Grochowski Adam edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Hajduk Agata matematyka
mgr Haluch Piotr geografia / wychowanie fizyczne
mgr Hudzik Dominik przedmioty budowlane praktyczne
mgr Janowska Małgorzata język polski / plastyka / informatyka
mgr Janusz Sławomir język angielski
mgr Kamińska Ewa język niemiecki
mgr Kołodziej-Roman Renata język polski
mgr inż. Konarczak Dariusz przedmioty budowlane
mgr Konarczak Ewa biolgia / przedm. gastronomiczne
mgr Korzeń Jolanta język angielski
mgr inż. Krajewska Elżbieta przedmioty budowlane
mgr Kukla Iwona przedmioty gastronomiczne
mgr Kukuła Barbara chemia / przedm. gastronomiczne
mgr Kukuła Damian historia / geografia
mgr inż. Łukasik Paulina przedmioty budowlane
mgr Makowska Anna biblioteka
mgr Maniak Małgorzata przedm. gastronomiczne/ ekonomiczne
Maniak Zenon przemioty budowlane praktyczne
mgr Mika Barbara przedmioty gastronomiczne
mgr Mirut Marcin wychowanie fizyczne
mgr Mucha Magdalena nauczyciel wspomagający
mgr Myszkowska Ewa przedmioty gastronomiczne
mgr Prorok Lucyna przedmioty gastronomiczne
mgr Przepióra Tadeusz wychowanie fizyczne / informatyka
mgr Rąpała Ewa język polski
mgr inż. Rychlewski Tomasz przedmioty budowlane
mgr inż. Rząca Anna przedmioty gastronomiczne
mgr Rzepka Elżbieta fizyka
mgr Sawicka Bogumiła przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Stal Tomasz przedmioty geodezyjne
mgr inż. Szyca Monika pedagog szkolny
mgr Tenerowicz Agnieszka matematyka
mgr Trojanowicz Eryk język niemiecki
mgr Wędrychowicz Renata język angielski
mgr Zakrzewska Magdalena język niemiecki
mgr inż. Ząbek Beata biologia / przedmioty gastronomiczne
ks. mgr Jacek Damian religia
ks. mgr Ziajor Stanisław religia
2081757