Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Caritas

Treść

 

       Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach zostało powołane na wniosek Dyrektora Szkoły przez Biskupa Rzeszowskiego w dn. 21.10.2011 r.

      Wieloletnie zaangażowanie uczniów i nauczycieli naszej szkoły w działalność charytatywną stanowiło podstawę do wystąpienia do Dyrektora Szkoły z prośbą o powołanie takiego koła. Inicjatywa uczniów od samego początku zyskała aprobatę Dyrektora, który skierował pismo do Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

      Od chwili powołania opiekę nad kołem z ramienia Dyrektora sprawuje P. mgr inż. Beata Ząbek a asystentem kościelnym z ustanowienia Biskupa jest ks. Marek Tutro.  Do Koła Caritas należały grupa 28 uczniów naszej szkoły.

      Zgodnie ze statutem w ciągu roku szkolnego podejmujemy się następujących działań:

- udział w Ogólnopolskich Zjazdach Szkolnych Kół Caritas;
- reprezentujemy szkołę i modlimy się podczas corocznych „wypominków nauczycielskich” w kościele św. Judy Tadeusza w Rzeszowie;
- we współpracy z samorządem szkolnym przeprowadzamy wśród uczniów szkoły akcje „I ty możesz zostać św. Mikołajem”,  
- każdego roku z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy uczestniczymy w zbiórce produktów spożywczych dla najuboższych w sklepach na terenie Gorlic;                
- reprezentując Koło na Dniu Otwartym Szkoły organizujemy sprzedaż przygotowanych przez siebie wypieków, z których dochód przeznaczony na cele charytatywne;
     Członkowie Koła w miesiącu maju 2012 roku uczestniczyli w dwudniowej wycieczce do Zakopanego, która będąc zwieńczeniem całorocznej pracy stanowiła „rekolekcje w drodze”.
     Zachęcamy wszystkich do włączania się w imprezy i akcje organizowane przez Szkolne Koło Caritas.

„Zbiórka żywności” – Boże Narodzenie 2015”

2082649