Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Wyniki przetargów

Treść

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania  i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+ w Grecji w ramach projektu pt. Podbój europejskich praktyk z ZSZ Pułaskiego w Gorlicach” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063146 jest finansowany ze środków Programu Unii Europejskiej Erasmus+

CPV:

55 10 00 00 – 1

55 11 00 00 – 4

55 30 00 00 – 3

Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu na_usługę społecznąZał. nr 1 do IWZ - Opis Przedmiotu_Zamówienia , Zał. nr 1 IWZ, Zał. nr 2 do IWZ - Formularz Ofertowy, Zał. nr 3 do IWZ -_Doświadczenie-wykaz usług,

Zał. nr 4 do IWZ -Wzór Umowy , Zał. nr 5 do IWZ - Propozycja MENU, Zał. nr 6B do IWZ-Oświadczenie wykonawcy, Zał. nr 6C do IWZ-Oświadczenie o_przynalezności do grupy kapitałowej (braku_powiązań),

Zał.nr 6A do IWZ-Oświadczenie wykonawcy

Zamieszczono w BIP pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/spgorlice,a,1655350,ogloszenie-o-zamowieniu-na-usluge-spoleczna-zszi12262019-tj-na-swiadczenie-uslugi-hotelarskiej-i-res.html

WYNIK POSTEPOWANIA :

ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia

 

2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania  i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+ w Grecji w ramach projektu pt. Podbój europejskich praktyk z ZSZ Pułaskiego w Gorlicach” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063146 jest finansowany ze środków Programu Unii Europejskiej Erasmus+

CPV:

55 10 00 00 – 1

55 11 00 00 – 4

55 30 00 00 – 3

Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu na_usługę społecznąZał. nr 1 do IWZ - Opis Przedmiotu_Zamówienia , Zał. nr 1 IWZ, Zał. nr 2 do IWZ - Formularz Ofertowy, Zał. nr 3 do IWZ -_Doświadczenie-wykaz usług,

Zał. nr 4 do IWZ -Wzór Umowy , Zał. nr 5 do IWZ - Propozycja MENU, Zał. nr 6B do IWZ-Oświadczenie wykonawcy, Zał. nr 6C do IWZ-Oświadczenie o_przynalezności do grupy kapitałowej (braku_powiązań),

Zał.nr 6A do IWZ-Oświadczenie wykonawcy,  Zał. nr 1 IWZ istotne wrauki zamówienia

Zamieszczono w BIP pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/spgorlice,a,1660835,ogloszenie-o-zamowieniu-na-usluge-spoleczna-zszi12262019-tj-na-swiadczenie-uslugi-hotelarskiej-i-res.html

WYNIK POSTEPOWANIA :

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,   informacja o wyniku postępowania

 

3. ZAPYTANIE OFERTOWE

Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb realizacji kursów w ramach projektu pn.: „Mój Zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów

Część I- Dostawa podręczników

CPV 22 47 20 00 – 9

 Część II - Dostawa materiałów biurowych

CPV  22 99 00 00 – 6

Część III - Dostawa artykułów spożywczych

CPV 15 80 00 00 – 6

Część IV - Dostawa środków czystości

CPV 39 83 00 00 – 9 

Część V - Dostawa stali zbrojeniowej, płyt OSB, wkrętów, materiałów budowlanych

CPV

44 43 00 00 -3

44 19 13 00 -8

44 53 15 10 -9

44 11 10 00 - 1

44 11 12 00 - 3

Załączniki: Zapytanie ofertowe​Zał. Nr 1 FORMULARZ OFERTOWYZał. Nr 1a wykaz część I​Zał. Nr 1a wykaz część II​ ;

 Zał. Nr 1a wykaz część III​Zał. Nr 1a wykaz część IVZał. Nr 1a wykaz część VZał. Nr 2 projekt umowy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE UMIESZCZONO W BAZIE KONKURENCYJNOSCI

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1209470

WYNIK POSTEPOWANIA : część 1,  cześć 2 , część 3część 4 , część 5

 

4. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO,

do których zastosowania maja przepisy art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów w związku z realizacją projektu „Mój zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów

80 50 00 00-9 – Usługi szkoleniowe

Wyniki postępowania: część 1 1a, część 2 2a, część 3 3a, część 4 4a, część 5 5a, część 6 6a, część 8 8a, część 9, część 10  część 7

Unieważnienie wyboru oferty cz. 4: unieważnienie

Informacja o ponownym wyborze oferty cz IV: str_1    str_2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

5.ZAPYTANIE OFERTOWE

Przeprowadzenia egzaminów ECDL Profile, ECDL AUTOCAD w ramach realizacji projektu pn.: „Mój Zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów 

CPV 80500000-9

Wynik postępowania: str1   str2

 

5.  WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb realizacji kursów w ramach projektu pn.: „Mój Zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów

Część I- Dostawa podręczników

CPV 22 47 20 00 – 9

 Część II - Dostawa materiałów biurowych

CPV  22 99 00 00 – 6

Część III - Dostawa artykułów spożywczych

CPV 15 80 00 00 – 6

Część IV - Dostawa środków czystości

CPV 39 83 00 00 – 9 

Część V - Dostawa stali zbrojeniowej, płyt OSB, wkrętów, materiałów budowlanych

CPV

44 43 00 00 -3

44 19 13 00 -8

44 53 15 10 -9

44 11 10 00 - 1

44 11 12 00 - 3

Wyniki postępowania: część Iczęść IIaczęść IIbczęść IIIczęść IVczęść V

 

6.Wyniki ZAMÓWIENIA

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO,

do których zastosowania maja przepisy art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów w związku z realizacją projektu „Mój zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów

80 50 00 00-9 – Usługi szkoleniowe

Wyniki część II    str1    str2

Wyniki część I         Ogłoszenie o zamówieniu

 

7.GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu

 projektem pn.: „Mój zawód – moja przyszłość” Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Część I - Kierownik projektu

Część II - Asystent kierownika projektu

Informacja z sesji otwarcia ofert: część_1     część_2

Wyniki postępowania: wynik_cz1    wynik_cz2

 

8.WYNIKI ZAMÓWIENIA - Usługi

Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji członków zespołu w ramach realizacji projektu pn.: „Mój zawód – moja przyszłość - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim - II edycja" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Część I - Specjalista ds. księgowo - administracyjnych

Część II - Specjalista ds. zamówien publicznych

Część III - Asystent ds. rekrutacji

Część IV - Lider współpracy z przedsiębiorcami

Informacja z sesji otwarcia ofert: cz_1   cz_2   cz_3   cz_4

Unieważnienie postępowania: część_4

wyniki postępowania: cz.1   ,   cz. 2   ,   cz.3 

 

9. ZAPYTANIE OFERTOWE

Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb realizacji kursów w ramach projektu pn.: „Mój Zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” – II edycja współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów

Część I- Dostawa podręczników Część II - Dostawa materiałów biurowych

Wyniki:     część_1         część_2

 

10.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO,

do których zastosowania maja przepisy art. 138o

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów w związku z realizacją projektu „Mój zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” – II edycja , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów

80 50 00 00-9 – Usługi szkoleniowe

Wyniki:  cz_1   cz_2   cz_3   cz_4   cz_5   cz_6   cz_7   cz_8   cz_9   cz_10

11. Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn.: „Mój zawód – moja przyszłość”,
Część I - Kierownik projektu, Część II - Asystent kierownika projektu

Wyniki:   ZSZ.I.26.4.2021 - Informacja z otwarcia ofert.pdf   ;
ZSZ.I.26.4.2021 - Informacja o unieważnieniu postępowania

 

12. Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn.: „Mój zawód – moja przyszłość”,
Część I - Kierownik projektu, Część II - Asystent kierownika projektu

Wyniki: ZSZ.I.26.5.2021 - Informacja z otwarcia ofert.pdf

13. ZAPYTANIE OFERTOWE

Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb realizacji kursów w ramach projektu pn.: „Mój Zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim – II edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów

Wyniki: wynik cz. I  ; wynik cz. II  ; wynik cz. III  ; wynik cz. IV  ; wynik cz. V  ; wynik cz. VI 

14. Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb realizacji kursów w ramach projektu pn.: „Mój Zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” – II edycja współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów

Ogłoszono w Bazie konkurencyjności pod adresem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/91467

Załączniki: Wyniki cz 1   ;   Wyniki cz 2

14.WYNIKI ZAPYTANIE OFERTOWE

Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb realizacji kursów w ramach projektu pn.: „Mój Zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim – II edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów

Część I- Dostawa podręczników

CPV: 22 47 20 00 – 9

 Część II - Dostawa materiałów biurowych

CPV: 22 99 00 00 – 6

Część V - Dostawa materiałów budowlanych

CPV: 44190000-8

Załączniki: Wyniki cz 1   ;   Wyniki cz 2  ; Wyniki cz 3

 

 

2082622