Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Treść

Kwalifikacje w zawodzie:

BUD.11 – Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:
1) montowania systemów suchej zabudowy;
2) wykonywania robót malarskich;
3) wykonywania robót tapeciarskich;
4) wykonywania robót posadzkarskich;
5) wykonywania robót okładzinowych.


Uczeń w trakcie nauki zapoznaje się z następującymi zagadnieniami, zdobywając odpowiednie wiadomości i umiejętności:

BUD.11.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
BUD.11.2. Podstawy budownictwa
BUD.11.3. Montaż elementów suchej zabudowy
BUD.11.4. Wykonywanie robót malarskich
BUD.11.5. Wykonywanie robót tapeciarskich
BUD.11.6. Wykonywanie robót posadzkarskich
BUD.11.7. Wykonywanie robót okładzinowych
BUD.11.8. Język obcy zawodowy
BUD.11.9. Kompetencje personalne i społeczne


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji w zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.


Absolwent może podejmować pracę:

  • jako monter suchej zabudowy, malarz, tapeciarz lub posadzkarz w firmach budowlanych lub remontowo - budowlanych,
  • zarówno w Polsce, jak i we wszystkich krajach Unii Europejskiej,
  • założyć własną firmę z dotacją Unii Europejskiej.
2081740