Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Kucharz

Treść

Kwalifikacje w zawodzie:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.02.:
1) oceny jakości surowca;
2) przechowywania żywności;
3) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;
4) obsługi sprzętu gastronomicznego;
5) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
6) wydawania dań.


Uczeń w trakcie nauki zapoznaje się z następującymi zagadnieniami, zdobywając odpowiednie wiadomości i umiejętności:

HGT.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
HGT.02.2. Podstawy gastronomii
HGT.02.3. Przyjmowanie i magazynowanie żywności
HGT.02.4. Przygotowanie dań
HGT.02.5. Wydawanie dań
HGT.02.6. Język obcy zawodowy
HGT.02.7. Kompetencje personalne i społeczne


Absolwent może podejmować pracę:

  • w obiektach zbiorowego żywienia, tj. restauracjach, stołówkach, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych,
  • w instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
  • w obiektach zbioroego zakwaterowania i gospodarstwach domowych,
  • samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych.
2081751