Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Tekst łatwy do czytania

Treść

Informacje o Zespole Szkół Zawodowych
im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach

Tekst łatwy do czytania (ETR)

 

Gdzie się znajdujemy?

Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego, czyli w skrócie Szkoła lub Budowlanka, mieści się w Gorlicach przy ulicy Niepodległości 5. Budynek ten jest siedzibą szkoły.

Kompleks szkolny składa się z szeregu budynków:

 • Główny budynek szkoły, w którym odbywają się zajęcia lekcyjne. W budynku tym znajduje się gabinet Dyrektora, pedagoga, sekretariaty, biblioteka, szatnia i sale lekcyjne. Budynek ma dwa wejścia: główne od strony ulicy i boczne od strony podwórka.

 • Budynek sali gimnastycznej połączony z głównym budynkiem szkoły przewiązką. Tutaj znajduje się sala gimnastyczna, kuchnia i stołówka Warsztatów z pracownią kelnerską i dwie pracownie cukiernicze

 • Budynek Warsztatów, w którym są pracownie ćwiczeń, hala ćwiczeniowo-produkcyjna elementów budowlanych i aula reprezentacyjna.

W skład szkoły wchodzi też kompleks sportowy.

 

Kadra kierownicza

Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych jest mgr inż. Waldemar Gniady.

W pracy pomagają mu wicedyrektor, kierownicy szkolenia praktycznego i inni pracownicy szkoły.

 

Czym zajmuje się szkoła?

Jesteśmy szkoła publiczną, ponadpodstawową.

Uczymy dzieci i młodzież w wieku od 14 lat  do 19 lat.

Po ukończeniu szkoły można zdać egzamin maturalny.

Nauka w szkole jest bezpłatna.

Zajęcia obowiązkowe odbywają się pięć dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku.

Nauka w szkole umożliwia:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdobycia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia lub świadectwa ukończenia technikum;

 • rozwój zainteresowań i talentów,

 • przygotowanie do egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Kształcimy do pracy w zawodach:

 • Technikum: Technik geodeta, Technik budownictwa, Technik robót wykończeniowych w budownictwie, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik usług kelnerskich.

 • Szkoła Branżowa I-ego Stopnia: Murarz-tynkarz, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Cukiernik, Kelner, Kucharz, Wielozawodowa.

 

Kontakt z pracownikami szkoły

Sekretariat jest otwarty w godz. 07:30 - 15:00 od poniedziałku do piątku.

Możesz tutaj:

 • złożyć dokumenty w celu przyjęcia do szkoły,

 • uzyskać zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do naszej szkoły,

 • uzyskać informacje.

Jeśli chcesz coś załatwić lub uzyskać informację skontaktuj się z nami.

 

KONTAKT ZE SZKOŁĄ:

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer:

 • +48 18 353 50 19 (sekretariat)

 • +48 18 353 50 19 w. 21 (sekretariat uczniowski)

 

Możesz też wysłać e-mail na adres: szkola@zszgorlice.edupoczta.pl

 

Możesz również napisać pismo i wysłać je na adres:

Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach

ul. Niepodległości 5

38-300 Gorlice

 

Wszystkie informacje o szkole  możesz znaleźć na stronie internetowej: http://www.zszgorlice.iap.pl

 

Dostęp alternatywny

Żeby załatwić sprawy w szkole osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

 1. napisać pismo i wysłać je na adres:
  Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach
  ul. Niepodległości 5
  38-300 Gorlice

 2. przynieść pismo do sekretariatu

 3. wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres: szkola@zszgorlice.edupoczta.pl

 4. wysłać wiadomość przy użyciu profilu zaufanego poprzez ePUAP
  adres skrytki ePUAP: /zszgorlice/SkrytkaESP

 5. wysłać fax na numer 18 353 50 19

 6. skontaktować się telefonicznie: numer telefonu +48 18 353 50 19

 

W celu zapewnienia załatwienia sprawy w sposób zgodny z zapotrzebowaniem osoby ze szczególnymi potrzebami można kontaktować się z nami w wybrany, wyżej wskazany sposób. Dołożymy wszelkich starań, by zapewnić dostęp do wybranej usługi/informacji.

 

Sekretariaty

W szkole są dwa sekretariaty. Pierwszy główny znajduje się obok gabinetu dyrektora szkoły. Tu można zostawić pisma, podania i dokumenty związane ze sprawami kadrowymi lub wymagające rozpatrzenia przez Dyrektora. Drugi – uczniowski załatwia sprawy kandydatów i uczniów szkoły. Tutaj można złożyć dokumenty wymagane od kandydatów do przyjęcia do szkoły, odebrać świadectwa i podbić legitymacje.

 

Jak trafić do sekretariatów?

Sekretariat Główny

Po wejściu do budynku szkoły głównym wejściem należy wejść po schodach na pierwsze piętro budynku. Na wprost schodów znajduje się sekretariat.

Sekretariat Uczniowski

Sekretariat Uczniowski znajduje się na parterze szkoły. Po wejściu po schodach do holu szkoły należy pójść w lewo. Pierwsze drzwi po lewej stronie prowadzą do sekretariatu uczniowskiego.

 

Do budynków szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Jeśli jesteś osobą słabosłyszącą lub głuchoniemą

Osoby niesłyszące mogą kontaktować się ze szkołą poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: szkola@zszgorlice.edupoczta.pl

 

Prosimy również o wskazywanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.

 

Informujemy, że podczas załatwiania spraw w szkole osoba zainteresowana zawsze może korzystać z pomocy dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji.

 

Toalety dla osób niepełnosprawnych

W budynkach szkoły obecnie nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych. Toalety są w trakcie przystosowywania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku warsztatów budowlanych jest jedna ubikacja dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

Jeśli przyjedziesz do nas autem

Na terenie kompleksu szkoły znajdują się stanowiska parkingowe dla 25 pojazdów. Obecnie brak miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe są w trakcie przystosowywania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2081751