Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Regulamin szkolnego konkursu z języka angielskiego i niemieckiego na prezentacje multimedialną 2014

Treść

 

 REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I  NIEMIECKIEGO

NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

Capital city London - places worth seeing

Hauptstadt Berlin – Sehenswürdigkeiten

w roku szkolnym 2013/14

 

I.     Organizatorzy konkursu:

Nauczyciel języka angielskiego: p. Jolanta Korzeń i nauczyciel języka niemieckiego: p. Ewa Fedorczak

II.     Tematyka konkursu:

Informacje w języku polskim  dotyczące stolic: Londynu i Berlina obejmujące następujące dziedziny:

1.     LONDYN – zabytki i miejsca warte zobaczenia, imprezy kulturalne, ciekawostki

2.     BERLIN – zabytki i miejsca warte zobaczenia, ze szczególnym uwzględnieniem  symboli Berlina (Brandenburger Tor, Fernsehturm am Alexanderplatz, Gedächtniskirche), imprezy kulturalne (np.: Internationale Filmfestspiele: Berlinale - Międzynarodowy Festiwal Filmowy, Karneval der Kulturen - Karnawał Kultur), ciekawostki

UWAGA : Nazwy własne podajemy w oryginalnym brzmieniu z tłumaczeniem na język polski np.: Brandenburger Tor – Brama Brandenburska, The Buckingham Palace – Pałac Buckingham

Polecane strony internetowe dotyczące Berlina:

http://www.visitberlin.de/pl/artikel/sightseeing-w-berlinie

http://berlin-vel.pl/

www.visitberlin.de

www.berlin.de

http://www.my-entdecker.de/europa/deutschland/berlin/berlin-reisen-die-stadt-der-tausend-gesichter/3173?cw=la1i

 

 

I.     Adresaci konkursu:

Uczniowie Technikum

II.     Cele konkursu:

1.    Wzbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim i niemieckim oraz architekturą i kulturą angielskiego i niemieckiego  obszaru językowego.

2.    Poszerzenie wiedzy uczniów na temat stolic Wielkiej Brytanii i Niemiec.

3.    Motywowanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy na  temat krajów angielsko- i niemieckojęzycznych.

4.    Kształtowanie u uczniów umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji z zastosowaniem  technologii informacyjno-komunikacyjnych.

5.    Kształtowanie u uczniów postawy tolerancji  i otwartości na kulturę innych narodów.

6.    Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami. 

I.     Termin, przebieg i forma konkursu:

1.   Konkurs jest jednoetapowy: odbywa się na etapie szkolnym.

2.   Prace na płytkach CD należy oddać w opisanej kopercie (nazwisko i imię, klasa) organizatorom konkursu w terminie do 28.02.2014r.

3.   Prace będą sprawdzane przez Szkolną Komisję Konkursową pod kątem merytorycznym, kreatywności , estetyki i poziomu technicznego.

4.   Wyniki konkursu oraz termin i miejsce rozdania nagród zostaną podane  na stronie internetowej szkoły dnia 17.03.2014r.

2081763