Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

informacje o projekcie

Treść

"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

 

Projekt systemowy Województwa Małopolskiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2

 

Uznając rozwój kształcenia zawodowego za priorytetowe wyzwanie w obszarze edukacji, Województwo Małopolskie skoncentrowało swoje działania na podniesieniu jakości kształcenia zawodowego w całym województwie poprzez realizację projektu partnerskiego o zasięgu regionalnym.

 

Przygotowana przez Województwo Małopolskie strategia działania zakłada kompleksowe wsparcie szkolnictwa zawodowego w regionie poprzez wykorzystanie instrumentów dostępnych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Jest to jedno z pierwszych w Polsce tego typu komplementarnych przedsięwzięć o zasięgu regionalnym, zakładające równoczesne wsparcie uczniów, jak również kadry pedagogicznej szkół zawodowych. Głównym celem projektu będzie wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, lepsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy, poprawa społecznego wizerunku kształcenia zawodowego, szczególnie wśród młodzieży oraz rodziców.

 

Planowany projekt będzie realizowany w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły zawodowe, którymi przede wszystkim są małopolskie powiaty. Projekt obejmie swoim wsparciem szkoły zawodowe (technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne), funkcjonujące w prawie 200 zespołach, posiadające status szkół publicznych dla młodzieży oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

 

W ramach projektu uczniowie uczęszczający do szkół zawodowych oferujących kształcenie w branżach: mechaniczno-mechatronicznej, budowlanej, informatyczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, rolno-przetwórczej, społeczno-medycznej oraz usługowej, będą mogli uczestniczyć w dodatkowych specjalistycznych zajęciach zawodowych, wykorzystujących w sposób praktyczny nowoczesne narzędzia i metody nauczania, szczególnie te, które dostępne są we współpracy z przedsiębiorstwami.

 

Dodatkowo w każdym powiecie przewiduje się przygotowanie i wdrożenie programów doradztwa edukacyjno – zawodowego, umożliwiających grupowe i indywidualne doradztwo dla uczniów w zakresie planowania kariery edukacyjno – zawodowej.

 

Podobnie jak w większości projektów POKL, uczniowie szkół zawodowych będą mogli uczestniczyć w zajęciach wzmacniających kompetencje kluczowe (nauki matematyczno – przyrodnicze dla uczniów techników, wykorzystanie technologii informatycznych w kształceniu zawodowym, języki obce z wykorzystaniem terminologii zawodowej).

 

Przewiduje się, że w dodatkowych zajęciach organizowanych w ramach projektu będzie mogło wziąć udział ok. 20 000 młodych ludzi.

 

Jednym z kluczowych elementów projektu będzie możliwość doposażenia wiodących szkół, kształcących w poszczególnych branżach w sprzęt techno – dydaktyczny służący podniesieniu jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ramach tzw. cross-financingu. (10 % wartości projektu).

 

Pierwsze zajęcia w małopolskich szkołach zawodowych rozpoczną się już 1 września 2010 roku. Projekt będzie realizowany przez pięć lat do końca 2014 roku. Planowany budżet projektu wyniesie 140 mln. zł, w tym w roku 2010 – 24,5 mln. zł.

 Informacja ze strony:

 http://www.malopolskie.pl/Edukacja/e_programy/?id=1977

2082649