Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Infrastruktura szkoły

Treść


Szkoła - front.jpg (107 kB) 

Widok na front ZSZ od strony ul. Niepodległości. 
 

W skład kompleksu Zespołu Szkół Zawodowych wchodzą następujące obiekty:

Budynek główny szkoły zawierający:

 • pracownie przedmiotowe (ogólnokształcące, informatyczne i zawodowe),
 • szatnię zlokalizowaną w kondygnacji piwnicznej,
 • wewnętrzny sklep spożywczy wraz z kawiarenką,
 • wymiennikownię zaopatrującą cały kompleks szkolny w ogrzewanie i ciepłą wodę.

Budynek sali gimnastycznej oraz warsztatów połączony z głównym budynkiem szkoły przewiązką, zawierający:

 • pełno wymiarową salę gimnastyczną z węzłem sanitarnym oraz siłownią,
 • kuchnię i stołówkę Warsztatów z pracownią kelnerską,
 • dwie pracownie cukiernicze.

Budynek warsztatów

najmłodszy w całym kompleksie, wzniesiony w całości przez uczniów szkoły (podobnie jak budynek w dziedzińcu szkoły, użytkowany obecnie przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną) w ramach zajęć praktycznych i wyposażony w:

 • pracownie ćwiczeń
 • halę ćwiczeniowo-produkcyjną elementów budowlanych
 • reprezentacyjną aulę o powierzchni 218 m2 

Budynek garażowy na trzy samochody. Szkoła dysponuje samochodem Volkswagen Transporter, który służy do transportu młodzieży na olimpiady i konkursy a także w ramach realizowanych zajęć praktycznych w terenie.

Zewnętrzny kompleks sportowyskładający się z następujących elementów:

 • wielofunkcyjnego pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią (piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, kort tenisowy)
 • skoczni w dal
 • rzutni do rzutu kulą

Infrastruktura komunikacyjno - techniczna, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania całego obiektu i zawierająca:

 • sieć wewnętrznych dróg pieszych i kołowych wraz z traktami ewakuacyjnymi
 • stanowiska parkingowe dla 25 pojazdów
 • plac gospodarczy z pojemnikami na odpady
 • tereny zieleni niskiej, średniej i wysokiej stanowiące bardzo ważny i wyeksponowany element zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej kompleksu
2081729