Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Regulamin kiermaszu podręczników

Treść

Regulamin

Szkolnego Kiermaszu Podręczników Używanych w Zespole Szkół Zawodowych

 im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach

  1. Organizatorem szkolnego kiermaszu podręczników używanych jest Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach, która pośredniczy między sprzedającymi i kupującymi.
  2. Celem kiermaszu jest umożliwienie sprzedaży i zakupu używanych podręczników przez uczniów/absolwentów naszej szkoły.
  3. Używany podręcznik może sprzedać każdy uczeń lub absolwent naszej szkoły pod warunkiem, że dostarczy go opisanego do Biblioteki Szkolnej.
  4. Sposób opisania podręcznika:
  • Na pierwszej stronie należy umieścić imię, nazwisko i klasę sprzedającego oraz cenę podręcznika.
  1. Biblioteka szkolna umożliwia kontakt sprzedającego z kupującym i nie pobiera z tego tytułu żadnych prowizji.
  2. Każdy uczeń/absolwent biorący udział w kiermaszu zobowiązany jest do posiadania aktualnej listy książek, które pozostawia do sprzedaży.
  3. Kiermasz odbywa się przez cały rok szkolny, w godzinach pracy Biblioteki Szkolnej.
2081758