Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Przedsiębiorcze szkoły

Treść

 Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego od września 2012r. uczestniczy w projekcie „Przedsiębiorcze szkoły” realizowanym we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Projekt  jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja metod i treści kształcenia - projekty konkursowe.
Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, jakimi są interaktywne gry symulacyjne „Wirtualny Doradca” i „Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne” oraz kursy e-learningowe. Dzięki ciekawym materiałom nasi uczniowie mogą zweryfikować swoją teoretyczną wiedzę ekonomiczną w praktyce, prowadząc wirtualne przedsiębiorstwo doradcze lub przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe.
Uczniowie rywalizują ze sobą nie tylko o dobre oceny, ale również o nagrody, które na zakończenie roku czekają na najlepsze zespoły!
 
Do … gry, gotowi, START!
Wraz z nowym rokiem szkolnym nasi uczniowie i uczennice z  klasy 4c i  3c Technikum ,biorą udział w projekcie „Przedsiębiorcze szkoły”.
„Przedsiębiorczy z naszej szkoły” prowadzą wirtualne firmy i uczą się pod opieką przewodników to jest pani Danuty Skwarczewskiej i pani Małgorzaty Maniak jak w tych wirtualnych grach podejmować trafne decyzje biznesowe. Trzymamy kciuki za nasze zespoły.  
Na najlepszych w rankingu czekają nagrody J
 
DODATKOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
 
Celem projektu „Przedsiębiorcze szkoły” jest zwiększenie zainteresowania uczniów oraz uczennic szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy z obszaru szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Projekt zakłada wprowadzenie do programu nauczania podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii w praktyce innowacyjnych narzędzi dydaktycznych przeznaczonych zarówno dla prowadzących ww. przedmioty jak i uczniów/uczennic.
 
Na kompleksowy zestaw narzędzi dydaktycznych składają się:
·         programy nauczania do przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce dostosowane do nowej podstawy programowej;
·     gra symulacyjna „Wirtualny doradca”, do wykorzystania podczas zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, zawierająca 100 problemów (zadań praktycznych) obejmujących materiał wynikający z nowej podstawy programowej;
·         gra symulacyjna „Innowacyjne przedsiębiorstwo produkcyjne” do wykorzystania w procesie dydaktycznym w ramach fakultatywnego przedmiotu ekonomia w praktyce;
·         zestaw 10 kursów e-learning zawierających materiały dydaktyczne dostosowane do nowej podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, rozszerzone o zagadnienia związane z Unią Europejską oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu;
·         scenariusze lekcji obejmujące zajęcia teoretyczne oraz zajęcia z wykorzystaniem gier symulacyjnych dla nauczycieli, wraz z ćwiczeniami i prezentacjami multimedialnymi (łącznie 150 scenariuszy);
·         scenariusze lekcji odnoszące się do krajowych uwarunkowań ekonomicznych i prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, do wykorzystania samodzielnego lub jako uzupełnienie kursu „Zakładanie własnej firmy” Lokalnego Instytutu Przedsiębiorczości Cisco;
·         instrukcje obsługi dla użytkowników wszystkich produktów: gry „Wirtualny doradca”, gry „Innowacyjne przedsiębiorstwo produkcyjne” (w obu przypadkach zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów) oraz platformy e-learning, a także poradnik dla koordynatorów i trenerów Lokalnego Instytutu Przedsiębiorczości Cisco.

Projekt „Przedsiębiorcze szkoły” zakończony !

  Dobiegła końca trwająca od września w ramach przedmiotu podstawy  przedsiębiorczości  rywalizacja między zespołami z ok. 30 szkół południowo-wschodniej Polski . W naszej szkole trzyosobowe grupy młodzieży  klasy IVc Technikum prowadziły wirtualne przedsiębiorstwa doradcze,  nieprzerwanie podejmując optymalne decyzje ekonomiczne na zlecenie swoich klientów. Walcząc o największe zyski firmy osiągały jednocześnie najlepsze oceny i miejsca   w rankingu .

 Najwyższe lokaty w rankingu szkolnym osiągnęły zespoły :

1 miejsce zespół KLEX w składzie:

Karolina Bajorek, Natalia Fil, Katarzyna Igielska,

2 miejsce zespół TRAFNA DECYZJA w składzie:

Karolina Tokarska, Sylwia Wojtarowicz, Katarzyna Sowa, Aneta Marczak,

3 miejsce zespół DOBRA RADA w składzie:

Martyna Gąsior, Aneta Świędrych, Angelika Sitek

 Uczennice należące do najlepszego zespołu otrzymały certyfikaty oraz tablety wraz z zestawem publikacji multimedialnych-przekazane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,sfinansowane ze środków funduszy europejskich.

  Gratulujemy i życzymy w przyszłości podejmowania równie trafnych decyzji.

 

Nauczyciel przedmiotu : mgr Danuta Skwarczewska

2081759