Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Nasza szkoła

Treść

 

 

Zespół Szkół Zawodowych w Gorlicach powstał w 1976 roku w wyniku połączenia kilku typów szkół. Od początku istnienia szkoła należy do największych w regionie, kształcąc w różnych okresach swojej działalności od 550 do 1700 uczniów w 18 do 59 oddziałach klasowych. Obecnie składa się z następujących części: Technikum Nr 2, Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1, Branżowej Szkoły II Stopnia, Szkoły Policealnej Nr 2, Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2.

ZANIM POWSTAŁ ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH.

  Pierwszy okres istnienia budynku szkoły mieszczącego się obecnie przy ulicy Niepodległości 5 w Gorlicach przypada na lata trzydzieste ubiegłego wieku. 14 czerwca 1936 roku odbyła się uroczystość wmurowania i poświęcenia kamienia węgielnego, której jednym z elementów była defilada wojskowa. Prace budowlane i wykończeniowe trwały do wiosny 1939 roku. W kwietniu tegoż roku szkoła powszechna wprowadziła się do nowego budynku, nazywanego wówczas potocznie „czerwoną szkołą” ze względu na dominujący na elewacji czerwony kolor cegieł, z których wykonano ściany. Pierwszy pełny rok szkolny rozpoczął się 1 września 1946 roku. Wkrótce do budynku wprowadziło się Liceum Pedagogiczne, które miało w nim siedzibę wspólnie ze Szkołą Podstawową zwaną Szkołą Ćwiczeń, którą później przemianowano na Szkołę Podstawową Nr 5.

5-cioletnie Technikum Budowlane zagościło w budynku od 1965 roku a w roku szkolnym 1967/68 rozpoczęto rekrutację do oddziałów 2 – letniej Szkoły Rzemiosł Budowlanych, której nazwę wkrótce zmieniono na Zasadnicza Szkoła Budowlana. W roku szkolnym 1969/70 pojawił się nowy typ szkoły t.j. 3 – letnie Technikum Budowlane na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Po reformie administracyjnej państwa przeprowadzonej w 1975 roku podjęto decyzję o przeniesieniu szkół gastronomicznych z Glinika do budynku przy ulicy Niepodległości 5. Wtedy zajmowały go już tylko szkoły budowlane, gdyż Szkoła Podstawowa Nr 5 od roku uczyła się już w swojej nowej siedzibie przy ulicy Krakowskiej.

Zdjęcia

2081746