Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Cukiernik

Treść

Kwalifikacje w zawodzie:

SPC.01 – Produkcja wyrobów cukierniczych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPC.01.:
1) stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych;
2) magazynowania surowców i wyrobów cukierniczych;
3) sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych;
4) wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych.


Uczeń w trakcie nauki zapoznaje się z następującymi zagadnieniami, zdobywając odpowiednie wiadomości i umiejętności:

SPC.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
SPC.01.2. Podstawy przemysłu spożywczego
SPC.01.3. Obsługiwanie maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych
SPC.01.4. Magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych
SPC.01.5. Przygotowywanie półproduktów i wyrobów cukierniczych
SPC.01.6. Dekorowanie, konfekcjonowanie i dystrybucja wyrobów cukierniczych
SPC.01.7. Język obcy zawodowy
SPC.01.8. Kompetencje personalne i społeczne


Cukiernik może podejmować pracę:

  • w cukierniach
  • w magazynach wyrobów gotowych,
  • w instytucjachzajmujących się obrotem żywnością,
  • może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.
2081757