Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Regulamin szkolnego konkursu z języka niemieckiego "Deutsch für Profis"

Treść

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH

IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

dn. 25.03.2014, Gorlice

 

 1. Tematyka konkursu: Deutsch für Profis (Niemiecki dla zawodowców).
 2. Organizatorem konkursu jest Pani Izabela Kiwior.
 3.  Adresaci konkursu: uczniowie szkoły zasadniczej i technikum.
 4. Termin i czas trwania konkursu:  25.03.2014.,  godz.10.30-11:30
 5. Termin zgłoszeń: do 21.03.2014
 6. Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego, ul. Niepodległości 5, Gorlice.
 7. Eliminacje: wytypowanie uczniów z poszczególnych klas przez nauczycieli języka niemieckiego.
 8. Każdy uczeń wybiera sobie branżę, w której chce sprawdzić swoje umiejętności z zakresu zawodowego zastosowania języka niemieckiego. Do wyboru: branża mechaniczna, branża ekonomiczna, branża hotelarsko-turystyczna, branża budowlana.
 9. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania i motywacji uczniów do stosowania języka niemieckiego w wykonywanym zawodzie.
 10. Forma konkursu: test pisemny składający się z obrazka, uzupełniania luk, wyboru jednej prawidłowej odpowiedzi z podanych trzech możliwości oraz tłumaczenie. Słówka dotyczące poszczególnych branż będą dostępne podczas trwania konkursu.
 11. Dokumentacja związana z konkursem będzie przechowywana u Pani Izabeli Kiwior.
 12. Wyniki konkursu oceni powołane przez organizatora Jury, decyzja Jury jest ostateczna.
 13. Rozdanie nagród i dyplomów nastąpi w terminie ustalonym przez organizatora.

 

2081737