Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Wiadomości

Wiadomości

Treść

III EDYCJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU: OZDOBY Z PIERNIKA
W dniu 13 grudnia 2019r. w pracowni cukierniczej Zespołu Szkół Zawodowych w Gorlicach odbył się finał III edycji wewnątrzszkolnego konkursu pt. „ Ozdoby z piernika”.
Stosowny plakat z propozycją uczestnictwa, zachęcający uczniów Zespołu Szkół został zamieszczony już w połowie listopada, zaś wykonaną samodzielnie pracę należało ostatecznie dostarczyd do 2 grudnia 2019r.
Uczestnicy konkursu musieli wykazad się przede wszystkim chęcią wykonania pracy oraz zdolnościami plastycznymi, gdyż pod uwagę były brane następujące kryteria:
 Pomysłowośd i walory wizualne
 Pracochłonnośd i estetyka wykonania
 Zgodnośd z tematem
Patronat medialny nad konkursem sprawowała Gazeta Gorlicka oraz portal Halo Gorlice, sponsorami nagród były firmy: Prymat i Roleski oraz Hurtownia Sempre.
Pomysłodawcą konkursu była p. Lucyna Prorok, przewodniczącą jury została pani Renata Gaweł – właścicielka Cukierni Italia – prace oceniali także nauczyciele grupy gastronomicznej teoretycznej i praktycznej nauki zawodu.
Ogółem na konkurs wpłynęło 7 prac uczniów klas 1-3 Szkoły Branżowej, kształcących się w zawodzie: cukiernik, spośród których wyłonieni zostali zwycięzcy i są to: Pierwsze miejsce: Katarzyna Pawlik z 2 b klasy Szkoły Branżowej Drugie miejsce: Julia Hołowata z 1 e klasy Szkoły Branżowej Trzecie miejsce: Karolina Pyrsak z 1 e klasy Szkoły Branżowej
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody – niespodzianki ufundowane przez w/w sponsorów oraz panią przewodniczącą Komisji.
5 uczestników konkursu ( w tym uczennica, która zajęła 1 miejsce) przekazało dobrowolnie swoje prace na akcję charytatywną, z której całkowity dochód będzie przeznaczony na leczenie i rehabilitację 6 - letniego Maksymiliana Szpyrki z Zagórzan– zostaną one sprzedane w dniach 21 – 22 grudnia w ramach Małopolskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego przy gorlickim Ratuszu w rynku.

1389159