Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Zajęcia praktyczne - budowlane

Treść

Wszyscy uczniowie kształcący się w zawodach budowlanych, mają możliwość odbywania zajęć praktycznych w Warsztatach Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2, będących częścią Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach.

W Gorlicach przy ulicy Niepodległości 5, tuż obok szkoły znajdują się budynki warsztatów, w których uczniowie uczą się zawodu oraz zdają egzaminy zewnętrzne na zakończenie swojej edukacji w poszczególnych kwalifikacjach zawodowych.

Szkoła posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego, w którym egzaminy zdają nie tylko uczniowie naszej szkoły lecz także uczniowie innych szkół powiatu gorlickiego i nie tylko. Wyposażenie dydaktyczne odpowiada wymaganiom stawianym przez system polskiej oświaty zawodowej, a ponadto szkoła w roku 2017 została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny ze środków Unii Europejskiej.

Każdy uczeń szkoły, ma możliwość odbywania części zajęć praktycznych poza szkołą. Organizowane są zajęcia na realnie funkcjonujących placach budowy, gdzie uczniowie wykonują prace polegające na realizowaniu zadań zgodnych z kształconym zawodem, takich jak wykonywanie prac:

  • malarsko - tapeciarskich
  • murarsko - tynkarskich
  • posadzkarsko - okładzinowych
  • montażu suchej zabudowy
  • montażu izolacji budowlanych
  • betoniarsko - zbrojarskich
  • dekarskich
  • ogólnobudowlanych
  • wykonywaniu instalacji sanitarnych

​Oprócz zajęć praktycznych, uczniowie Technikum Nr 2 oraz uczniowie przyszłej Szkoły Branżowej II stopnia mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach budowlanych gorlickiego rynku pracy, gdzie korzystają z doświadczenia przekazywanego przez doświadczonych pracodawców, co umożliwia młodym ludziom na właściwe postrzeganie wymagań stwianych przez lokalny rynek pracy.

2081750