Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Mój Zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim

Treść

                   

„Mój zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”

Beneficjent: Powiat Gorlicki

Realizator: Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach

38 – 300 Gorlice, ul. Niepodległości 5

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów

Całkowita wartość projektu 3463069,98 zł (wtym dofinansowanie z Uni Europejskiej 2943609,48zł )
Projekt trwa od 04 kwietnia 2017r - 29 grudnia 2020r ( po zmianie)

 

 

W ramach projektu przewidziane zostały następujące formy wsparcia skierowane do uczniów/słuchaczy:
1) Kursy podnoszące kwalifikacje tj. kurs prawa jazdy kat B., kurs operatora koparko – ładowarki, kurs Autocad, kurs ECDL Web Editing, Kurs ECDL Profile, Kurs ECDL Standard, Kurs Autocad, kurs na uprawnienia różnego typu, kurs SEP, kurs barmański,
2) Kursy podnosząca kompetencje tj. kurs carvingu, kurs baristyczny, kurs kelnerski, kurs sommelier ski, kurs obsługi kelnerskiej gości hotelowych, kurs obsługi kas fiskalnych, kurs zdobnictwa cukierniczego, kurs produkcji pralin i czekoladek, kurs kuchnie świata oraz nowoczesne trendy w gastronomii, kurs kosztorysowania z certyfikatem Rodos, kurs Archicad, szkolenie za zakresu obsługi systemu zarządzania pracami kameralnymi oraz tworzenia map MK20000, szkolenia w zakresie pomiarów satelitarnych GNSS GPS i GLONASS,
3) Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych tj. zajęcia w zakresie kwalifikacji: B.16, B.30, B.33, B.05, B.07, T.09, T.10, T.06, T.15, T.11, T.12, zajęcia z j. angielskiego zawodowego,.zajęcia z j. niemieckiego zawodowego, zajęcia komputerowe w zawodach: technik żywienia i usług gastronomiczny, technik hotelarstwa, kelner,
4) zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego (grupowe oraz indywidualne),
5) staże/praktyki zawodowe z możliwością wypłaty stypendium,

W ramach projektu przewidziane zostały następujące formy wsparcia skierowane do nauczycieli:
studia podyplomowe w zakresie: dietetyki, odnawialnych źródeł energii, obsługi konsumenta, gastronomii, hotelarstwa oraz turystyki.

Ogólne informacje o projekcie

Materiały do pobrania

Zdjęcia z kursów/zajęć

 

2082598