Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Uwaga KONKURS – „AKTYWNI CAŁY CZAS”

Treść

Uwaga KONKURS – „AKTYWNI CAŁY CZAS”

Drodzy uczniowie, za nami długi okres nauki zdalnej , siedzenia przed komputerem, nieco mniej ruchu na zajęciach wf…… Przed nami Święta- okres piękny ale zazwyczaj łakomy na różne potrawy
i słodkości. Wiemy ,że siedzący tryb życia źle wpływa na nasze zdrowie i wygląd. Dlatego też, aby zmobilizować Was do aktywności ogłaszamy KONKURS „ AKTYWNI CAŁY CZAS”.

 

Regulamin:

I. Organizator:

- Nauczyciele wychowania fizycznego ZSZ w Gorlicach.

II. Cele konkursu:

- Zachęcenie młodzieży do aktywności fizycznej w czasie nauki (zdalnej i stacjonarnej) oraz czynnego wypoczynku.

- Kreowanie postaw prozdrowotnych poprzez kształtowanie nawyku aktywności ruchowej.

III. Adresaci konkursu:

- Uczniowie ZSZ w Gorlicach.

IV. Zasady konkursu:

  1. Zainstaluj aplikację która mierzy dystans, czas i kalorie (np. endomondo).

  2. Za każdym razem, gdy udajesz się na aktywność (spacer, bieg, marszobieg, itp…) włącz aplikację.

  3. Po zakończeniu aktywności zrób screen i zachowaj, aby nie został utracony.

  4. Ilość screenów może być dowolna.

  5. Na każdym screenie musi być widoczna data, dystans, czas i ilość kalorii . Screeny bez widocznych w/w elementów nie będą brane pod uwagę.

  6. Po zakończeniu konkursu (10.02.2021r.) prześlij wszystkie zapisane screeny do swojego nauczyciela wf, oczywiście poprzez teamsa.

  7. Wygrana: w dwóch kategoriach:
    1. Osoby, które zdobędą największą ilość km (w sumie). M-ce I-III.

2. Osoby, która spalą największą ilość kalorii ( w sumie). M-ce I-III.

8. Konkurs trwa od 23.12.2020 – 10.02.2021roku.

8. Na zwycięzców czekają nagrody.

V. Pozostałe informacje:

- Wysłanie screenów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

- Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U.2019.poz1781) przez organizatora na potrzeby konkursu oraz publikacji jej wyników.

- Osoby niepełnoletnie; rodzic ucznia niepełnoletniego wysyła ze swojego konta e-mail podpisaną zgodę (treść poniżej), poprzez e-dziennik do nauczyciela wf.


 

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych mojego dziecka (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U.2019.poz1781) przez organizatora na potrzeby konkursu „AKTYWNI CAŁY CZAS”.
Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko na
stronie internetowej szkoły, profilach internetowych zarządzanych przez szkołę (Facebook), kronikach
szkolnych, tablicach ściennych, folderach szkolnych oraz w mediach w celu informacji i promocji
szkoły.
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie, pokazywanie i
publikowanie wizerunku mojego dziecka.
Niniejsza zgoda może być odwołana w każdym czasie."

2081751