Przejdź do treści
Banner Szkieletor
Przejdź do stopki

Nabór do projektu „Mój zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim II edycja”

Treść

1. Ogłoszenie o ciągłym naborze w ramach zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.

Niniejszym informujemy o ciągłym naborze do organizowanych w ramach projektu „Mój zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim – II edycja” zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla:

 • Zajęć z matematyki
 • Zajęć z języka obcego
 • Zajęć w zakresie kwalifikacji zawodowych budowlanych: BD.04, BD.14, BD.21, BD.21, BD.29, BD.30
 • Zajęć w zakresie kwalifikacji zawodowych  gastronomiczno – turystycznych: TG.04, TG.07, TG.10, TG.11, TG.12, TG.13, TG.16,
 •  Zajęć w zakresie języków obcych zawodowych
 • Zajęć w zakresie wykorzystania technologii ICT w zawodzie kelner, technik hotelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych

Celem zgłoszenie udziału należy wypełnić prawidłowo Formularz zgłoszeniowy i dostarczyć do biura projektu. Pełny Regulamin i  dokumenty w wersji elektronicznej dostępne na stronie projektu oraz w biurze projektu. Osoby z niepełnosprawnościami mogą zgłosić swój akces telefonicznie lub e-mailem celem ustalenia indywidualnego kontaktu z pracownikami projektu.

Poszczególne 8-mio osobowe grupy będą uruchamiane sukcesywnie po zgłoszeniu odpowiedniej ilości chętnych w danej grupie.

 

2. Ogłoszenie o naborze w ramach kursów zawodowych podnoszących kwalifikacje lub kompetencje. (do dnia 12 marca 2021r)

Niniejszym informujemy o naborze do organizowanych w ramach projektu „Mój zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim – II edycja” kursów podnoszących kwalifikacje:

 • Kurs operatora koparko ładowarki
 • Kurs operatora koparki jednonaczyniowej
 • Kurs operatora walca drogowego
 • Kurs operatora spycharki
 • Kurs SEP
 •  Kurs barmański
 • Kurs prawa jazdy kategorii B

Oraz kursów ponoszących kompetencje:

 • Kurs baristyczny
 • Kurs obsługi kas fiskalnych i branżowych programów w gastronomii
 • Kurs kosztorysowania z certyfikatem Rodos

Celem zgłoszenie udziału należy wypełnić prawidłowo Formularz zgłoszeniowy i dostarczyć do biura projektu do dnia 12 marca 2021 r. Pełny Regulamin i  dokumenty w wersji elektronicznej dostępne na stronie projektu oraz w biurze projektu. Osoby z niepełnosprawnościami mogą zgłosić swój akces telefonicznie lub e-mailem celem ustalenia indywidualnego kontaktu z pracownikami projektu.

Gorlice, 15 luty 2021 r.                      Kierownik projektu Aleksander Jasiński

3. Ogłoszenie o naborze w ramach kursów zawodowych podnoszących kwalifikacje lub kompetencje.

Niniejszym informujemy o naborze do organizowanych w ramach projektu „Mój zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim – II edycja” kursów podnoszących kwalifikacje:

 • Kurs operatora koparko ładowarki
 • Kurs operatora koparki jednonaczyniowej
 • Kurs operatora walca drogowego
 • Kurs operatora spycharki
 • Kurs SEP
 •  Kurs barmański
 • Kurs prawa jazdy kategorii B
 • kurs posadzkarz-fliziarza
 • kurs MK POWER

kursów ponoszących kompetencje:

 • Kurs baristyczny
 • Kurs obsługi kas fiskalnych i branżowych programów w gastronomii
 • Kurs kosztorysowania z certyfikatem Rodos

  Staży zawodoznawczych w miesiacahc lipcu i sierpniu  2021r
  Wizyty zawodoznawcze - w roku szkolnym

Celem zgłoszenie udziału należy wypełnić prawidłowo Formularz zgłoszeniowy i dostarczyć do biura projektu do dnia 12 czerwca 2021 r. Pełny Regulamin i  dokumenty w wersji elektronicznej dostępne na stronie projektu oraz w biurze projektu. Osoby z niepełnosprawnościami mogą zgłosić swój akces telefonicznie lub e-mailem celem ustalenia indywidualnego kontaktu z pracownikami projektu.

Gorlice, 20 sierpnia 2022 r.                      Kierownik projektu

4. Ogłoszenie o naborze w ramach kursów zawodowych podnoszących kwalifikacje lub kompetencje. (do dnia 05 wrzesnia 2021r)

Niniejszym informujemy o naborze do organizowanych w ramach projektu „Mój zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim – II edycja” kursów podnoszących kwalifikacje:

 • Kurs operatora koparko ładowarki
 • Kurs operatora koparki jednonaczyniowej
 • Kurs operatora walca drogowego
 • Kurs operatora spycharki
 • Kurs SEP
 •  Kurs barmański
 • Kurs prawa jazdy kategorii B
 • kurs posadzkarz-fliziarza

kursów ponoszących kompetencje:

 • Kurs baristyczny
 • Kurs obsługi kas fiskalnych i branżowych programów w gastronomii
 • Kurs kosztorysowania z certyfikatem Rodos

  Staży zawodoznawczych w miesiacahc lipcu i sierpniu  2022r
  Wizyty zawodoznawcze - w roku szkolnym

Celem zgłoszenie udziału należy wypełnić prawidłowo Formularz zgłoszeniowy i dostarczyć do biura projektu do dnia 30 czerwca 2022 r. Pełny Regulamin i  dokumenty w wersji elektronicznej dostępne na stronie projektu oraz w biurze projektu. Osoby z niepełnosprawnościami mogą zgłosić swój akces telefonicznie lub e-mailem celem ustalenia indywidualnego kontaktu z pracownikami projektu.

Gorlice, 20 maja 2021 r.                      Kierownik projektu

5. Ogłoszenie o naborze w ramach kursów zawodowych podnoszących kwalifikacje lub kompetencje. (do dnia 05 wrzesnia 2022r)

Niniejszym informujemy o naborze do organizowanych w ramach projektu „Mój zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim – II edycja” kursów podnoszących kwalifikacje:

 • Kurs operatora koparko ładowarki
 • Kurs operatora koparki jednonaczyniowej
 • Kurs operatora walca drogowego
 • Kurs operatora spycharki
 • Kurs SEP
 •  Kurs barmański
 • Kurs prawa jazdy kategorii B

kursów ponoszących kompetencje:

 • Kurs baristyczny
 • Kurs obsługi kas fiskalnych i branżowych programów w gastronomii
 • Kurs kosztorysowania z certyfikatem Rodos

  Staży zawodoznawczych w miesiacahc lipcu i sierpniu  2023r
  Wizyty zawodoznawcze - w roku szkolnym

Celem zgłoszenie udziału należy wypełnić prawidłowo Formularz zgłoszeniowy i dostarczyć do biura projektu do dnia 30 czerwca 2023 r. Pełny Regulamin i  dokumenty w wersji elektronicznej dostępne na stronie projektu oraz w biurze projektu. Osoby z niepełnosprawnościami mogą zgłosić swój akces telefonicznie lub e-mailem celem ustalenia indywidualnego kontaktu z pracownikami projektu.

Gorlice, 25 sierpnia 2022 r.                      Kierownik projektu

6. Ogłoszenie o naborze w ramach kursów zawodowych podnoszących kwalifikacje lub kompetencje

Niniejszym informujemy o naborze do organizowanych w ramach projektu „Mój zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim – II edycja” kursów podnoszących kwalifikacje:

kursów ponoszących kompetencje:

 • Kurs baristyczny
 • kurs posadzkarz-fliziarza
   

Celem zgłoszenie udziału należy wypełnić prawidłowo Formularz zgłoszeniowy i dostarczyć do biura projektu do dnia 07 września 2023 r. Pełny Regulamin i  dokumenty w wersji elektronicznej dostępne na stronie projektu oraz w biurze projektu. Osoby z niepełnosprawnościami mogą zgłosić swój akces telefonicznie lub e-mailem celem ustalenia indywidualnego kontaktu z pracownikami projektu.

Gorlice, 25 sierpnia 2023 r.                      Kierownik projektu

3. DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin uczestnictwa uczniów z załącznikami

Zgoda na udostępnienie wizerunku

Zal-6-Zakres-danych-osobowych

Załącznik 5

Zal 4 Deklaracja uczestnictwa

Zal 1 Formularz zgloszeniowy

 

 

2082598